Slægtshistorisk forening Vestsjælland

 


27.06.2015
Slægtshistorisk Forening Vestsjælland
deltog med en stand på Folkemøde Kalundborg, der blev afholdt i Høng den 30. maj 2015, tæt ved Høng Hallen, hvor foreningen traditionelt også er på hjemmebane, nemlig ved den årlige slægtsforskerdag, der jo som bekendt bliver afholdt dér.

(I år er slægtsforskerdagen den 10. oktober, sæt kryds i kalenderen).

På Folkemødet, hvor mange foreninger i Kommunen, var inviteret til at opstille en stand, deltog Slægtshistorisk Forening Vestsjælland med 3 bestyrelsesmedlemmer, i håbet om at skabe interesse for foreningen og slægtsforskning i almindelighed.

Foreningens bestyrelsesmedlemmer fortalte beredvilligt de mange besøgende på standen om slægtsforskning, slægtsforskningsprogrammer og ofte benyttede kilder.

De deltagende medlemmer fra foreningen, fik også selv lært noget, nemlig at der findes en online database med navne på en række af modstandsbevægelsens medlemmer.

Se link her: http://modstand.natmus.dk/Soegning.aspx

Dagen var præget af et godt vejr med ganske ubetydelige byger, og foreningens brochurer blev uddelt med rund hånd.

Der var dog desværre ikke nogle af de interesserede gæster på standen, der i første omgang meldte sig ind i vores forening, men det kan være at indtrykkene fra dagen, lige skal fordøjes først, men vi ser sikkert et par nye ansigter til Slægtsforskerdagen.

En evaluering af dagen var entydig: Det var en god og hyggelig dag, og Foreningen deltager gerne på næste års Folkemøde eller ved andre lignende arrangementer.

Michael Lundegaard Augustesen

 

 


Fotografen  Poul Carlsen!


 
NÆSTE ARRANGEMENT

27.06.2015
Foredrag ved Anton Blaabjerg.

"Hvor blev tip-tipoldefars efterkommere af?" - erfaringer og ideer omkring arbejdet med og opstilling af efterslægtstavle med udgangspunkt i et anepar, der blev gift i 1820'erne.

Tirsdag d. 8. september 2015 kl. 19.00 - 21.30

Sprogcentret, Elmegade 19, 4400 Kalundborg

Tilmelding:
Senest 3. september 2015 til Kamma Rasmussen på mail
ktr@ka-net.dk eller telefon 59511734 / 25327396.

Se hele programmet under kommende møder.

Se også Statens Arkivers mange arrangementer ved at klikke her:


Efterlysninger - Kan du hjælpe?

Se flere og yderligere informationer under menuen efterlysninger.

De seneste efterlysninger:

 

 

19.08.2014

Efterkommere efter Tømrer i Højby Peder Kristoffersen f. 1855 og hustru Inger Marie Larsen f. 1861 søges, for at overdrage billeder af familien! Se mere her.

 

 

 

03.02.2014                                                Fødested søges på: Niels Carlsen, f. ca. 1777                                                             Viet 27-9-1806 i Jystrup kirke, Sorø amt - tjente da på Skjoldnæsholm, men allerede i september 1807 er han i St. Tårstrup sogn, og den 6-1-1808 fæster han stedet Mølleskov i Store Tåstrup sogn. Skovfoged, han døde 2-9-1831 i St. Tåstrup sogn - 54 år. Se mere her.

 

 

 

25.04.2012
Informationer om Henry Nielsen, Stårup, Højby Sogn ønskes
.

Jeg søger oplysninger om Henry Nielsen fra Stårup i Højby Sogn. Han er formentlig født omkring 1920-25 og død omkring 1990. Se mere her.

 

 

18.04.2012
Oplysninger om Hans Herman Brodthagen Jensen og hans slægt.

Jeg søger oplysninger om min farfar Hans Herman Brodthagen Jensen og hans slægt. Han er født 30. nov. 1878 i Hårslev (Kirkebogen).
Se mere her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16.03.2015
Program til visning af AO's nye billedviser.
Triumviratet Lars Jørgen Helbo, John Nielsen og Arne Feldborg arbejder på at øge tilgængeligheden til alt de ny SA har lagt på nettert, og som er svært at finde gennem Daisy.
 
Programmet er stadig under udvikling, men har
24.04.2015 fudet plads under DIS-Danmarks vinger på adressen:
http://arkivalielister.dis-danmark.dk/03.12.2014
Københavns politis mandtaller kan nu ses på nettet

Kildeviseren er Stadsarkivets nye redskab til at kigge på arkivmateriale på nettet. Som den første samling i Kildeviseren kan du nu bladre i Politiets mandtaller for perioden 1866-1923.

Politiets Mantaller

Politiets mandtaller består af skemaer, hvor Københavns befolkning mellem 1866 og 1923 er registreret. Mandtallerne minder om folketællinger, men blev ført meget oftere end folketællingerne, nemlig 2 gange om året.

Dette gør mandtallerne til en god kilde til slægtsforskning.

Mandtallerne kan nu ses på nettet. Du kan bladre i mandtallerne, der er inddelt efter gade, år og måned.

Det er dog kun de mandtaller, der er blevet registreret af frivillige, der kan ses. Registreringen er nemlig stadig i gang.

Se politiets mantaller i kildeviseren

Læs en vejledning til indholdet i mantallerne i Stadsarkivets wiki

18.02.2014
Det offentliges ”Stater”

Har man embedsmænd m/k eller akademikere blandt sine aner, findes der ”kød” til slægtshistorien i de såkaldte ”Stater”, Der findes en række opslagsværker med kortfattede biografier, ordnet efter erhverv, som i det offentlige hedder ”Stater”.

Danmarks Biblioteksskole udgav 1985 ”Bibliografier over danske ”Stater” 1913-1981” af Lykke Andersen og Karen Borglykke. I forordet står bl.a.: Bibliografien omfatter biografiske opslagsværker (stater) og anden litteratur, der er erhvervsfaglig afgrænset med kortere biografiske oplysninger om danskere eller personer under dansk øvrighed.

Bogen har i alt 943 henvisninger til værker, hvor personerne er omtalt.

Hvis man i sin forskning vil finde oplysninger om personer, der tilhører diverse erhverv eller uddannelser, så er det nærliggende at prøve og finde oplysningerne i dette værk og så følge op med det værk, hvortil der henvises.

Kaj Cedersted, Svebølle, har bogen og slår gerne op i den, hvis man har behov for det. Det kræver blot, at man skriver til Kaj Cedersted på cedersted@youmail.dk


Flere nyheder se her!


Særlige registreringer og konstateringer fundet af Kaare Grodal:

Se også de mange links til hjemmesider med oplysninger af slægtsmæssig karakter under menupunktet links.


Antal besøg fra 12/9 2007:  StatCount - Traffic counter

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland   -   Webmaster: Grodal