Slægtshistorisk forening Vestsjælland

 

03.12.2014
Medicinalberetning og andre kilder til 1800-tallets sundhedsforhold

v/arkivar Jørgen Mikkelsen,Rigsarkivet

Kaare bød de 12 tilhørere og arkivar Jørgen Mikkelsen, Rigsarkivet velkommen på Holbæk Bibliotek 18. november kl. 19.00 og gav derefter ordet til Jørgen, som derefter gav en grundig og levende gennemgang af sundhedsmyndighederne og hvad der er bevaret fra midten af det 18. århundrede til de store administrative reformer omkring 1920.

Fra 1740 hed den centrale sundhedsmyndighed ”Collegium Medicum”, som 1803 tog navneforandring til Sundhedskollegiet. Samtidig blev der krav til de lokale sundhedsmyndigheder om at indsende årlige beretninger. Lægevidenskabeligt var 1800-tallet en brydningstid, hvor der skete store fremskridt i folkesundheden, som har sat sine tydelige præg på RA, hvor de har over 500 arkivkassen med dokumenter.

Det var først efter man begyndte de omfattende koppevaccinationer omkring 1810, at arkiverne rummer informationer, som har konkrete oplysninger til brug for vore anejagt, men alle arkivalierne kan være med til at sætte kød på slægtshistorien, de fortæller om leveforholdene tidligere, hvilke sygdomme der var den store dræber hvornår, for det skiftede jo bl.a. med lægevidenskabens fremskridt, og den øgede forståelse for hygiejne.

Koppevaccinationen blev indført som frivillig tvang 1810, for de unge mennesker kunne kun blive konfirmeret og gift, hvis de enten kunne bevise, at de havde haft de naturlige kopper, eller mødte op med en attest. Jørgen vist en sådan, som en 28 årig pige havde brugt som dåbsattest, da hun søgte optagelse på jordemoderskolen på Fødselsstiftelsen, men der er ikke mange koppeattester på arkiverne, for det var jo et privat papir for den enkelte.

Fra 1829 i København og 1832 i resten af landet skulle der udfyldes en dødsattest før præsten måtte begrave en afdød, og fra 1875 blev kravet til dødsattester for selvmordere og andre voldsomme dødsfald strammet.

Fra 1861 skulle jordemødrene føre protokol over alle fødsler.

1892 kom loven om sygekasser, og 1915 var halvdelen af befolkningen medlem af en sådan.

I København, skulle sundhedsmyndighederne også holde styr på husdyr som køer og svin til ind i det 20. århundrede. Køerne kunne stå på 2. sal i husene og mæske sig i frisk mask, og så var der jo frisk mælk til husholdningen.

Ud over et berigende foredrag, begavede Jørgen Mikkelsen foreningen med et eksemplar af bogen ”På embeds vegne” Kilder til dansk lokalforvaltningshistorie 1750-1920, hvor man kan finde oplysninger om meget fra Chr. 5.’ Matrikel, over en amtmands harcelering over klimaændringernes påvirkning af folkesundheden 1744 til medicinalberetning 1918.
Foto: Kaare

Slægtsforskerdagen 25. oktober 2014 i Høng.

32 deltagere havde tilmeldt sig de to foredrag, så der var fyldt godt op i lokalet.

Kaare bød velkommen til deltagerne samt til Erik Kann og frue.

Erik takkede for endnu en invitation til vores slægtsforskerdag og begyndte dagens første foredrag Bondeslægter før landboreformerne med at spørge:

Hvorfor lige den tidsafgrænsning (1660-1750)?
Ind i ny tidszone – hvad så?
Eksempler på kildematerialer.

Se hele referater her

 
NÆSTE ARRANGEMENT

Så sidste arrangement i 2014 overstået.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en god jul og et godt nytår!

Referatet fra mødet med Jytte Skaaning er på vej, og vi arbejder på mødeplanen for 1. halvår 2015.

Se hele programmet under kommende møder.

Se også Statens Arkivers mange arrangementer ved at klikke her:


Efterlysninger - Kan du hjælpe?

Se flere og yderligere informationer under menuen efterlysninger.

De seneste efterlysninger:

 

 

19.08.2014

Efterkommere efter Tømrer i Højby Peder Kristoffersen f. 1855 og hustru Inger Marie Larsen f. 1861 søges, for at overdrage billeder af familien! Se mere her.

 

 

 

03.02.2014                                                Fødested søges på: Niels Carlsen, f. ca. 1777                                                             Viet 27-9-1806 i Jystrup kirke, Sorø amt - tjente da på Skjoldnæsholm, men allerede i september 1807 er han i St. Tårstrup sogn, og den 6-1-1808 fæster han stedet Mølleskov i Store Tåstrup sogn. Skovfoged, han døde 2-9-1831 i St. Tåstrup sogn - 54 år. Se mere her.

 

 

 

25.04.2012
Informationer om Henry Nielsen, Stårup, Højby Sogn ønskes
.

Jeg søger oplysninger om Henry Nielsen fra Stårup i Højby Sogn. Han er formentlig født omkring 1920-25 og død omkring 1990. Se mere her.

 

 

18.04.2012
Oplysninger om Hans Herman Brodthagen Jensen og hans slægt.

Jeg søger oplysninger om min farfar Hans Herman Brodthagen Jensen og hans slægt. Han er født 30. nov. 1878 i Hårslev (Kirkebogen).
Se mere her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 03.12.2014
Københavns politis mandtaller kan nu ses på nettet

Kildeviseren er Stadsarkivets nye redskab til at kigge på arkivmateriale på nettet. Som den første samling i Kildeviseren kan du nu bladre i Politiets mandtaller for perioden 1866-1923.

Politiets Mantaller

Politiets mandtaller består af skemaer, hvor Københavns befolkning mellem 1866 og 1923 er registreret. Mandtallerne minder om folketællinger, men blev ført meget oftere end folketællingerne, nemlig 2 gange om året.

Dette gør mandtallerne til en god kilde til slægtsforskning.

Mandtallerne kan nu ses på nettet. Du kan bladre i mandtallerne, der er inddelt efter gade, år og måned.

Det er dog kun de mandtaller, der er blevet registreret af frivillige, der kan ses. Registreringen er nemlig stadig i gang.

Se politiets mantaller i kildeviseren

Læs en vejledning til indholdet i mantallerne i Stadsarkivets wiki

26.08.2014

Find ejendomsoplysninger fra 1800-tallet
af Gitte Skindstad Christensen Sidst opdateret 08/07 2014 08:22
Geodatastyrelsen har lagt nogle protokoller ud på nettet, som i høj grad vil interessere slægtsforskere.
08.07.14 Protokollerne opstod ved matrikuleringen i første halvdel af 1800-tallet. Sogneprotokollerne er fra 1806-22, mens hartkornsekstrakterne er fra 1840-43. De dækker landdistrikter i kongeriget, altså ikke købstæder eller Sønderjylland. Begge protokoltyper gennemgår hver enkelt landsby og opremser alle navne på ejere og bruger af fast ejendom samt det relevante matrikelnumre. Hvis ens forfader således havde fast ejendom, vil det være ret nemt at finde det sted, hvor han boede.

Protokollerne kan ses eller downloades gratis via Historiske kort på nettet: hkpn.gst.dk (ikke noget med www eller http
). Vælg det sidste faneblad for at se protokollerne. Når du er derinde, så studér de mange kort, hvis du ikke kender dem.

Vi har aftalt med Geodatastyrelsen, som ejer protokollerne og de historiske kort, at de skriver en artikel i Slægt & Data, hvor nogle af de teknikske ting i protokollerne bliver forklaret.

Kilde: DIS-Danmark, Slægt og Data 


18.02.2014
Det offentliges ”Stater”

Har man embedsmænd m/k eller akademikere blandt sine aner, findes der ”kød” til slægtshistorien i de såkaldte ”Stater”, Der findes en række opslagsværker med kortfattede biografier, ordnet efter erhverv, som i det offentlige hedder ”Stater”.

Danmarks Biblioteksskole udgav 1985 ”Bibliografier over danske ”Stater” 1913-1981” af Lykke Andersen og Karen Borglykke. I forordet står bl.a.: Bibliografien omfatter biografiske opslagsværker (stater) og anden litteratur, der er erhvervsfaglig afgrænset med kortere biografiske oplysninger om danskere eller personer under dansk øvrighed.

Bogen har i alt 943 henvisninger til værker, hvor personerne er omtalt.

Hvis man i sin forskning vil finde oplysninger om personer, der tilhører diverse erhverv eller uddannelser, så er det nærliggende at prøve og finde oplysningerne i dette værk og så følge op med det værk, hvortil der henvises.

Kaj Cedersted, Svebølle, har bogen og slår gerne op i den, hvis man har behov for det. Det kræver blot, at man skriver til Kaj Cedersted på cedersted@youmail.dk


Flere nyheder se her!


Særlige registreringer og konstateringer fundet af Kaare Grodal:

Se også de mange links til hjemmesider med oplysninger af slægtsmæssig karakter under menupunktet links.


Antal besøg fra 12/9 2007:  StatCount - Traffic counter

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland   -   Webmaster: Grodal