Slægtshistorisk forening Vestsjælland

 

05.10.2014
Foredrag om Det kongelige biblioteks Kort- og billedsamling
v/forskningsbibliotekar Henrik Dupont.

22 tilhørere var mødt op til foreningens første foredrag i efteråret 2014.

Mogens bød velkommen til de fremmødte og til aftenens foredragsholder, Henrik Dupont, som efter en kort selvbiografi gav en orientering om Det kgl. biblioteks historie.

Biblioteket er grundlagt på den kongelige bogsamling omkring 1660 og er i dag opdelt i et Nationalbibliotek og et Universitetsbibliotek.

Biblioteket er baseret på materiale frembragt skriftligt, lydmæssigt og  fotografisk. Indsamlingen af fotos er foregået siden 1800 ca.

Kort-og billedsamlingen indeholder mange forskellige typer fotos, både papirbilleder og digitale billeder. De er bl.a. inddelt i en portrætregistrant med enkelte billeder, portrætbase omfattende kendte mennesker, historiske billeder, Københavns topografi samt luftfotos over hele landet. Mange af disse luftfotos er digitaliseret og lagt ud på nettet.

Portrætsamlingen omfatter omkring 72000 danske og ca. 40000 udenlandske personer.

I 1929 begyndte man at fotografere landboejendomme fra luften, billeder som efterfølgende blev solgt til ejendommenes ejere. En stor del af disse billeder er bevarede.

 Hærens flyvetropper foretog systematiske fotooptagelser af landet frem til 1940. Under krigen var det Luftwaffe, som fotograferede fra oven, og efter krigen deltog både det amerikanske (USAF) og engelske (RAF) luftvåben i disse luftfotograferinger.

De første billeder var lodretfotos, som bedst egnede sig til registrering af landet. Senere begyndte man med skråfotos, som det bl.a. skete ved fotografering af landbrugs-og industriejendomme.

Lodretfotos af landet foregår til stadighed, og man kan derfor på nettet se forandringer i landskabet ved sammenligning af gamle og nye billeder.

På Det kgl. biblioteks hjemmeside, som absolut er et besøg værd, kan man få en oversigt over, hvad der er digitaliseret.

Kaare takkede for et spændende foredrag, og nu er det kun fantasien, som sætter grænser for, hvad man kan bruge de forskellige kort og billeder til i sin slægtsforskning.

Mogens Pagh
Foto: Kaare Grodal


07.04.2014

Bedre brug af Daisy
v/Ulrich Alster Klug. 

Der mødte 16 medlemmer op til foredraget på Skolen på Herredsåsen i Kalundborg, og efter en velkomst gav Kaare ordet til Ulrich Alster Klug.
 

Ulrich begyndte med at konstatere, at Daisy nok er det bedste søgesystem vi har, men da det kræver de rigtige oplysninger, begynder det at blive svært. Når det drejer sig om ”arkivskaber”, kan man komme ud for, at der findes flere valgmuligheder. Dette skyldes bl.a., at registreringerne er flyttet fra en myndighed til en anden over tid, eller at myndigheden har skiftet navn.
Hertil kommer, at de enkelte arkivskabere kan have underliggende arkivskabere, som igen kan have....o.s.v.
Kender man ikke arkivskaberen, kan man prøve at søge på arkivalier, hvorved forskellige muligheder viser sig. Ud fra disse muligheder, kan man så finde det rigtige sted hen.
 

I dag skal arkivalierne bestilles på forhånd, inden man skal på arkiverne. Og Ulrichs råd er, at det er bedre at bestille for mange, end for få arkivalier, hvis man vil være sikker på at få de oplysninger, man søger.
 

Og så skal man huske, at det kun er arkivalier fra Statens Arkiver, man finder via Daisy. Det gælder ikke Stadsarkivets eller lokalarkivernes arkivalier.
 I takt med, at selvbetjeningslokalerne er lukket, er flere og flere materialer blevet scannet. Det gælder f.eks. hoved- og udsætterprotokollerne fra Fødselsstiftelsen samt flere og flere lægdsruller, som nu kan læses på internettet via Daisy. Altså endnu flere arkivalier, som kan studeres hjemmefra. 

Ulrich henviste i øvrigt til sin hjemmeside, dannebrog.biz, hvor der kan findes mange oplysninger og henvisninger. Bl.a. er der under ”Links” noter om lægdsruller, som kan være til stor hjælp.
  

Kaare takkede for et særdeles interessant foredrag om et emne, som volder de fleste besvær, men som nu er blevet lidt lettere at gå til.


 
NÆSTE ARRANGEMENT

Slægtsforskerdagen!

Traditionen tro holder vi slægtsforskrérdagen med Erik Kann i Høng

lørdag d. 25. oktober 2014,

kl. 09.30 til 15.30

Se hele programmet under kommende møder.

Se også Statens Arkivers mange arrangementer ved at klikke her:


Efterlysninger - Kan du hjælpe?

Se flere og yderligere informationer under menuen efterlysninger.

De seneste efterlysninger:

 

 

19.08.2014

Efterkommere efter Tømrer i Højby Peder Kristoffersen f. 1855 og hustru Inger Marie Larsen f. 1861 søges, for at overdrage billeder af familien! Se mere her.

 

 

 

03.02.2014                                                Fødested søges på: Niels Carlsen, f. ca. 1777                                                             Viet 27-9-1806 i Jystrup kirke, Sorø amt - tjente da på Skjoldnæsholm, men allerede i september 1807 er han i St. Tårstrup sogn, og den 6-1-1808 fæster han stedet Mølleskov i Store Tåstrup sogn. Skovfoged, han døde 2-9-1831 i St. Tåstrup sogn - 54 år. Se mere her.

 

 

 

25.04.2012
Informationer om Henry Nielsen, Stårup, Højby Sogn ønskes
.

Jeg søger oplysninger om Henry Nielsen fra Stårup i Højby Sogn. Han er formentlig født omkring 1920-25 og død omkring 1990. Se mere her.

 

 

18.04.2012
Oplysninger om Hans Herman Brodthagen Jensen og hans slægt.

Jeg søger oplysninger om min farfar Hans Herman Brodthagen Jensen og hans slægt. Han er født 30. nov. 1878 i Hårslev (Kirkebogen).
Se mere her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 26.08.2014

Find ejendomsoplysninger fra 1800-tallet
af Gitte Skindstad Christensen Sidst opdateret 08/07 2014 08:22
Geodatastyrelsen har lagt nogle protokoller ud på nettet, som i høj grad vil interessere slægtsforskere.
08.07.14 Protokollerne opstod ved matrikuleringen i første halvdel af 1800-tallet. Sogneprotokollerne er fra 1806-22, mens hartkornsekstrakterne er fra 1840-43. De dækker landdistrikter i kongeriget, altså ikke købstæder eller Sønderjylland. Begge protokoltyper gennemgår hver enkelt landsby og opremser alle navne på ejere og bruger af fast ejendom samt det relevante matrikelnumre. Hvis ens forfader således havde fast ejendom, vil det være ret nemt at finde det sted, hvor han boede.

Protokollerne kan ses eller downloades gratis via Historiske kort på nettet: hkpn.gst.dk (ikke noget med www eller http
). Vælg det sidste faneblad for at se protokollerne. Når du er derinde, så studér de mange kort, hvis du ikke kender dem.

Vi har aftalt med Geodatastyrelsen, som ejer protokollerne og de historiske kort, at de skriver en artikel i Slægt & Data, hvor nogle af de teknikske ting i protokollerne bliver forklaret.

Kilde: DIS-Danmark, Slægt og Data 

26.08.2014
Erindringsmedaljen for veteraner fra 1864
af Gitte Skindstad Christensen Sidst opdateret 06/08 2014 20:55


Nu er det muligt at se ansøgningerne til erindringsmedaljen for veteraner fra 1864.
06.08.14 Via dette link er det muligt at se ansøgningerne til erindringsmedaljerne fra 1864. Var nogle i din familie veteraner fra 1864 og levede de i 1876, da ansøgningen skulle indsendes, så er der noget for dig.

Her kan du læse lidt mere om den fra 1864

Der blev også uddelt medaljer til veteraner fra 1848-1850. Nogle, men ikke alle, er lagt på nettet. Se dem på Statens Arkivers hjemmeside.Veteraner fra begge krige modtog en særlig medalje.

Nogle, men ikke alle er lagt på nettet. Se dem på Statens Arkivers hjemmeside.

Hvis I i Daisy søger på "ansøgninger om erindringsmedalje" kan I se, hvilke 6 arkivserier, som kommer fra.

Rigtig god fornøjelse.

Kilde: DIS-Danmark, Slægt og Data 


18.02.2014
Det offentliges ”Stater”

Har man embedsmænd m/k eller akademikere blandt sine aner, findes der ”kød” til slægtshistorien i de såkaldte ”Stater”, Der findes en række opslagsværker med kortfattede biografier, ordnet efter erhverv, som i det offentlige hedder ”Stater”.

Danmarks Biblioteksskole udgav 1985 ”Bibliografier over danske ”Stater” 1913-1981” af Lykke Andersen og Karen Borglykke. I forordet står bl.a.: Bibliografien omfatter biografiske opslagsværker (stater) og anden litteratur, der er erhvervsfaglig afgrænset med kortere biografiske oplysninger om danskere eller personer under dansk øvrighed.

Bogen har i alt 943 henvisninger til værker, hvor personerne er omtalt.

Hvis man i sin forskning vil finde oplysninger om personer, der tilhører diverse erhverv eller uddannelser, så er det nærliggende at prøve og finde oplysningerne i dette værk og så følge op med det værk, hvortil der henvises.

Kaj Cedersted, Svebølle, har bogen og slår gerne op i den, hvis man har behov for det. Det kræver blot, at man skriver til Kaj Cedersted på cedersted@youmail.dk


Flere nyheder se her!


Særlige registreringer og konstateringer fundet af Kaare Grodal:

Se også de mange links til hjemmesider med oplysninger af slægtsmæssig karakter under menupunktet links.


Antal besøg fra 12/9 2007:  StatCount - Traffic counter

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland   -   Webmaster: Grodal